LID WORDEN?

De Smokkelaars nodigen uit:

35ste BOUDELOTOCHTEN / zondag 5 maart 2023

startplaats:

Boudelocentrum
Kasteelstraat 23, 9190 STEKENE (Klein-Sinaai)

vertrekuur :

tussen 07:00 - 15:00

afstanden :

6 - 12 - 17 - 23 - 30 KM

inschrijfgeld :

€ 3,00 / leden WSVL: € 1,50 / kinderen < 12 jaar: gratis

openbaar vervoer :

De Lijn: Sint-Niklaas - Moerbeke (ritnr. 41) (halte op 400m van startplaats)

info :

info@desmokkelaars.be of 0474/745 585

 

Parkoer 6 km
Parkoer 12 km
Parkoer 17 km
Parkoer 23 km
Parkoer 30 km
Parkoer rolstoel 6 km

Deze tocht, ooit ontstaan naar aanleiding van een samenwerkingsverband tussen 2 wandelclubs, wordt ondertussen voor de 34ste maal georganiseerd. Er kan gestart worden vanaf 07.00 uur. De traditionele afstanden zijn: 6, 12, 17, 23 en 30 km en er is een uitgepijld parcours voor rolstoelgebruikers.

Klein-Sinaai is o.a. gekend om zijn Kasteel Ter Eiken, opgetrokken in 1893 in neo-traditionele bak-zandsteenstijl. De inrijpoorten zijn van 1903. Verder valt er over de geschiedenis van Klein-Sinaai nog het volgende te vertellen: in 1197 vestigde Boudewijn van Boekel zich in het gebied langs de Durme dat later Klein-Sinaai ging heten. Hij stichtte er de Boudelo-abdij die het gebied van de moeren en de "sompelingen" van de Durme zou valoriseren. Alhoewel deel van Sinaai, ging Klein-Sinaai, onder de hoede van Boudelo, een eigen leven leiden. Toen in 1578 de abdij werd verwoest door de beeldenstorm, werd er zeer snel in 1636 een kapel opgericht, genaamd "Onze Lieve Vrouw van den Elsbos".


 

   

 

Boudelohoeve te Klein-Sinaai

Het woonhuis van deze boerderij is in 1660 opgetrokken met het puin van de in 1578 tijdens de reformatie- contrareformatietwisten door de Geuzen vernielde Cistercienzerabdij van Boudelo. Gesticht in 1197 door Boudewijn Van Boekel (Van Bocla) een benedictijn verbonden met de Sint-Pietsersabdij te Gent.
Boudewijn verliet met enkele volgelingen de abdij om in eenzaamheid te leven in het afgelegen gebied van 'Woestinen'.
De abdij verwierf in de 13de eeuw heel wat landerijen , geschonken door de Graven van Vlaanderen bezorgd om hun zieleheil. Hierdoor verwierven zij deels ook gezag over de abdij.
In 1381 werd het gebouw door de Witte Kaproenen platgebrand. De Cisterzienzermonikken herstelde en bouwden het geheel weer op. Niet voor lang want in 1452 werd het voor een tweede maal verwoest door de Gentenaars. Toen brak het tijdperk van de Geuzen aan en was het tijd voor de kloosterlingen om uit te wijken naar Keulen. In 1572 was het verlaten en zes jaar later werd het gebouw met de grond gelijk gemaakt.
Onlangs werden op de plek waar de abdij zich ooit bevond opgravingen verricht en te Sint-Niklaas (Zwijgershoek, bij Mercatormuseum) werd een speciale 'Boudelozaal' ingericht met de gedane vondsten.


Bron: http://users.skynet.be/Cahal/PagesN/Boudelohoeve.html

Boudelomonument te Klein-Sinaai

Opgericht in 1985 met materiaal afkomstig van de opgravingen door Alfons De Belie van 1971 tot 1986 rond de Boudeloabdij. Op de plaat staat de abdij afgebeeld zoals ze werd opgegraven.

Bron: http://users.skynet.be/Cahal/PagesN/Boudelomonument.html

Wapenschild Boudelo

 

 

...
last update 28/02/2023 by Danny

Copyright '11' -- Wandelclub De Smokkelaars-- All Rights Reserved